آموزشگاه آزاد سینمایی مولانا. به مدیریت علی داودی خو در سال 1385 با دریافت مجوز شماره ١٥٣ / ٤٠٦٠ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تهران تاسیس گردید .

این آموزشگاه فعالیت خود را با چند رشته سینمایی و دو پلاتو آغاز کرد. همه ساله تعداد زیادی از هنرجویان آموزشگاه های سینمایی مولانا ، در رشته های مختلف جذب پروژه های سینمایی ، تلویزیونی ، رادیویی و نمایش های صحنه ای می شوند.